ผลิตภัณฑ์และบริการ    ราคาสินค้า                                                                                                                                                                    ผลงาน   เว็บบอร์ด บอร์ดเกมส์

           Diskless คือระบบที่เครื่องลูกข่ายไม่ได้ติดตั้ง Harddisk ไว้บนเครื่อง ใช้วิธีการแชร์ ข้อมูลรวมทั้งระบบปฏิบัติการจากเครื่องแม่ข่ายผ่านสาย Lanเพื่อให้เครื่องลูกข่ายใช้งาน รองรับ Windows 64bit

                   จุดเด่น

                       -   ปลอดภัยจากไวรัสและไฟล์ไม่พึงประสงค์ได้ถึง 99%

                       -   จัดการข้อมูลได้ง่ายลงเครื่องเดียวกระจายไปทั้งระบบ

                       -   ประหยัดค่าใช้จ่าย

                                    -  ค่าฮาร์ดดิสก์เครื่องลูกข่าย

                                    -  ค่าซ่อมบำรุงโปรแกรมและระบบปฏิบัติการ

                                       ซึ่งเกิดจาก ไวรัส หรือการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี


             Diskless+Cloud  เป็นระบบ  Diskless ที่มีระบบเก็บข้อมูลผ่าน Cloud Server 

                           -  มีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลแยกเป็นรหัสซึ่งสามารถกำหนดรหัสผ่านเป็นบุคคลได้

                           -  เพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

                          -  นอกจากนี้ระบบ Cloud นั้น สามารถใช้ร่วมกับ

                             คอมพิวเตอร์ ทั้ง PC และ Notebook ส่วนตัวได้

                             เพียง Login เข้าสู่ระบบ Cloud ก็สามารถดึงข้อมูลไปใช้

                             ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้านของคุณ

                          -  เหมาะสำหรับสำนักงานหรือหน่วยงานราชการ

 


                 IMM (Internet Manage Machine) เครื่องจัดการระบบ

อินเตอร์เน็ต มีระบบสลับอินเตอร์เน็ตเมื่อเส้นใดเส้นหนึ่งใช้งานไม่ได้หมดปัญหา

สำหรับร้านอินเตอร์เน็ตที่มีอาการเกมส์ Lag

                        -  เหมาะสำหรับร้านอินเตอร์เน็ต,สำนักงาน,บริษัทเอกชน  

                               หน่วยงานราชการ

                         -  มี ปุ่มฉุกเฉิน เมื่อระบบมีปัญหาเพียงกดปุ่มก็กลับมาใช้งาน

                            ได้ปกติ (ในกรณี Hardware ไม่มีปัญหา)

                   Authentication ระบบยืนยันตน ใช้สำหรับหน่วยงานหรือ

องค์กรที่ต้องการจำกัดการใช้งานอินเตอร์เน็ตของบุคลากรภายในองค์กร เหมาะ

สำหรับสำนักงาน,หน่วยงานราชการ

วิธีการงานบุคคลที่ได้รับการยืนยันว่าให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เพียง

กรอก Username และ Password ก็สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ บุคคลใดที่ไม่ได้รับการยืนยันให้ใช้งานก็ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้          


             Video conference Commingsoon.. ห้องประชุมออนไลน์ 

 คุณจะไม่พลาดการประชุมแม้กระทั่งอยู่ห่างไกลจากห้องประชุมเพียงมี 

เครื่องคอมพิวเตอร์และ สัญญาณอินเตอร์เน็ตคุณก็สามารถประชุมได้เสมือนอยู่ที่

เดียวกัน เหมาะสำหรับสำนักงาน,หน่วยงานราชการ,หรือสถาบันกวดวิชา 

                           ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้อง Commingsoon..

   มีระบบบันทึกข้อมูลเพื่อ นำมาดูภายหลังได้ไม่ว่าจะเป็นบันทึกเมื่อมีความ

   เคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้อง หรือบันทึกตลอดเวลามีอินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อให้

   สามารถมองเห็นได้ในที่มืด สามารถดูภาพผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ 

   คนละที่ได้

                            ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเสียง Commingsoon..

           มีระบบเซนเซอร์สำหรับตรวจจับดังนี้

                        - เมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่าง

                        - เมื่อมีวัตถุเคลื่อนไหวผ่านตัวเซนเซอร์

                        - มีระบบการแจ้งเตือนผ่าน SMS เข้ามือถือ

 

Make a Free Website with Yola.