ผลงาน   เว็บบอร์ด

                                            ค่าบริการ

                                                     Diskless (ราคาไม่รวมอุปกรณ์)

                                                         ราคาเริ่มต้นอยู่ที่  จำกัดที่ 1-15 เครื่อง ราคา      15,000   บาท

                                                                                   เครื่องต่อไปเครื่องละ                 500   บาท

                                                                                   ต่างสเปคคิดเพิ่มสเปคละ         1,000   บาท

                                                                                 รับประกัน 1 ปี


                                                      Diskless+Cloud (ราคาไม่รวมอุปกรณ์)

                                                                                    ต้องดูลักษณะของงาน

                                                                                  รับประกัน 1 ปี


                                     IMM (Internet Manage Machine) เครื่องจัดการอินเตอร์เน็ต

                                     ราคาพร้อมเครื่อง        1-2 Line ราคา      12,900 บาท

                                                       Line ต่อไปคิด Line ละ       2,000 บาท

                                                                                  รับประกัน 1 ปี


                                                       Authentication ระบบยืนยันตนdก่อนใช้งานอินเตอร์เน็ต

                                                                                       ต้องดูลักษณะของงาน

                                                                                  รับประกัน 1 ปี


                             อัตราค่าเดินทางนอกสถานที่ หากเกิน10 กิโลเมตร คิดกิโลเมตรละ 12 บาท

ส่งข้อความ

 ติดต่อเรา  พงษ์สรเทพ   กำลังทรัพย์  (อั๋น)   เบอร์โทรศัพท์ 087-7754350 Email : samanaha99@gmail.com  ที่อยู่ 79/1 ม.11 ถ.สุขาพัฒนา ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

Make a Free Website with Yola.